top of page

Dyplomy i certyfikaty

Scanned-image-0_edited.jpg

Scanned-image-0_edited.jpg

Scanned-image-13-0.jpg

Scanned-image-13-0.jpg

Scanned-image-17-0_edited.jpg

Scanned-image-17-0_edited.jpg

Scanned-image-3-0.jpg

Scanned-image-3-0.jpg

Scanned-image-2-0_edited.jpg

Scanned-image-2-0_edited.jpg

Scanned-image-1-0_edited.jpg

Scanned-image-1-0_edited.jpg

Scanned-image-6-0_edited.jpg

Scanned-image-6-0_edited.jpg

Scanned-image-8-0_edited.jpg

Scanned-image-8-0_edited.jpg

Scanned-image-12-0_edited.jpg

Scanned-image-12-0_edited.jpg

Scanned-image-16-0.jpg

Scanned-image-16-0.jpg

Scanned-image-15-0.jpg

Scanned-image-15-0.jpg

Scanned-image-11-0.jpg

Scanned-image-11-0.jpg

Scanned-image-10-0.jpg

Scanned-image-10-0.jpg

Scanned-image-9-0.jpg

Scanned-image-9-0.jpg

Scanned-image-5-0.jpg

Scanned-image-5-0.jpg

Scanned-image-4-0.jpg

Scanned-image-4-0.jpg

Scanned-image-7-0.jpg

Scanned-image-7-0.jpg

Scanned-image-18-0_edited.jpg

Scanned-image-18-0_edited.jpg

Kwalifikacje: Portfolio

Moje kwalifikacje

Rok 2022

Webinar "Lęk separacyjny u psów", 2 kwietnia 2022, wykładowca lek. wet. Jolanta Łapińska. Organizator Psiaedukacja.

Webinar "Kannabinoidy w leczeniu zwierząt", 10 marca 2022, wykładowca Małgorzata Fabiańska. Organizator Cannabis Animals.

Rok 2021

Webinar "O moralnych aspektach posiadania psa", 12 lutego 2021, wykładowca dr Jessica Pierce. Organizator z Psem w Pełni.

Webinar "Rozważania o emocjach u psów", 11 lutego 2021, wykładowca prof. Marc Bekoff. Organizator z Psem w Pełni.

Rok 2019
Sympozjum "Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania", 29 maja 2019, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wykładowcy: dr Tristam Wyatt, dr Manuel Mengoli, dr Ksenia Meyza, Kinga Stępniak, Martyna Woszczyło, Andrzej Kłosiński. Najnowsze naukowe doniesienia o feromonach, empatii u zwierząt i przewlekłym stresie.
Rok 2018
V Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej "Nie bój się lęku", 8-9 grudnia 2018, Warszawa. Wykłady polskiej czołówki behawiorystów i lekarzy weterynarii.
Warsztaty  "Kompetencje społeczne i emocjonalne psów", 20-22 kwietnia 2018, prowadzący Marina Garfagnoli. Organizator: Z psem w pełni.
Konferencja "Zachowanie, zdrowie i żywienia psa", 10 lutego 2018, prowadzący Joanna Hajdyła-Jarosz, Andrzej Kłosiński, Damian Parol, dr Igor Bissenik, dr Jacek Wilczak, dr hab Michał Janik, Izabela Sekuła. Najnowsze doniesienia o trendach i bezpieczeństwie w żywieniu psów i kotów.
Rok 2017
I Międzynarodowa Konferencja dotycząca Szkolenia Zwierząt Animal Training Methods, 18-19 listopada 2017, blisko 20 prowadzących, a wśród nich: Suzanne Clotthier, Julia Robertson oraz Chiraq Patel. Przedstawiono biologiczne podstawy i mechanizmy treningu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich.
Konferencja "Algorytmy postępowania w medycynie behawioralnej", 30 września-1 października 2017, prowadzący Joel Dehasse. Problemy behawioralne psów i kotów – rola właściciela w terapii.  Bilans aktywności psa, wzorce zachowań i nowości nt. potrzeb genetycznych/instynktowych. Agresja »dominacyjna« – konkurencyjna, zaborcza i przemieszczona – z czego wynika i jak sobie z nią radzić? Wpływ kastracji na zachowanie psów – fakty i mity.
Sympozjum "Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania", 16 maja 2017, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wykładowcy: prof. Marta Gasci, Anna Kis, Borbala Turcsan, prof Ewa Godzińska, Andrzej Kłosiński i inni. Najnowsze doniesienia naukowe.
Konferencja "Medycyna behawioralna kotów", 17 stycznia 2017, prowadzący dr Sabine Schroll. Etologia kotów, diagnostyka znaczenia moczem / wydalania poza kuwetą, ból jako podłoże problemów behawioralnych, problemy behawioralne przy większej ilości kotów w domu.
​Rok 2016
III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, 3-4 grudnia 2016, Warszawa. Wykłady polskiej czołówki behawiorystów i lekarzy weterynarii.
Seminarium "Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia - aspakty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt", 12 listopada 2016, prowadzący dr Robert Falconer-Taylor. Badania nad emocjonalnością psów i kotów, zaburzenia zachowania u psów, warsztaty farmakologii behawioralnej.
Seminarium "Medycyna behawioralna w praktyce", 12-13 marca 2016, prowadzący Karen Overall. Farmakologia behawioralna, wpływ hormonów tarczycy i płciowych na zachowanie, rola bólu w rozwoju problemów behawioralnych, terapia poznawcza psów i modyfikacja behawioralna, studium przypadków.
Medycyna behawioralna kotów, 17 stycznia 2016, prowadzący dr Sabine Schroll. Etologia kotów, medyczne przyczyny zaburzeń behawioralnych kotów, rozpoznawanie bólu, problemy behawioralne ujawniające się przy większej ilości kotów.
Rok 2015 
II Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, 5-6 grudnia 2015, Warszawa. Wykłady polskiej czołówki behawiorystów i lekarzy weterynarii.
​Seminarium "Najnowsza wiedza na temat pochodzenia, zachowania i procesów poznawczych psów", 6-7 czerwca 2015, organizator COAPE Polska, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prowadzący prof. Clive Wynne. Fascynujący przegląd najnowszych badań naukowych dotyczących procesów poznawczych psów, w tym ukazanie różnic pomiędzy psami obecnymi a wilkami.
Sympozjum "Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania", 15 maja 2015, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wykładowcy: prof. Adam Miklosi, dr. Martin Dehnhard, dr hab. Maciej Trojan, dr Manuel Mengoli. Sympozjum odbyło się pod komitetem naukowym: prof dr hab. Wojciecha Niżańskiego i dr Michała Dzięcioła (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich), prof. dr hab. Ewy Godzińskiej (Insytut Biologii Doświadczalnej PAN), prof. dr hab Tadeusza Stefaniaka (Zakład immunologii Prewencji Weterynaryjnej) oraz prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego (Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt).
Warsztaty Pracy Węchowej, 7-8 marca 2015, organizator Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE, patronat Grupa Tropiące, prowadzący Piotr Smurawa. Podczas warsztatów część praktyczną przeznaczyliśmy na układanie śladów i tropienie, część teoretyczną na wykorzystanie pracy węchowej w terapii zachowania psa.
Rok 2014 
I Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, 6-7 grudnia 2014, SGGW Warszawa. Wykłady polskiej czołówki behawiorystów i lekarzy weterynarii.
Międzynarodowe 1st Feline Science Forum, 4th Canine Science Forum, 14-18 lipca 2014, Uniwersytet Lincoln (UK). Najnowsze badania, wykłady autorytetów ze świata nauki - zobacz program
Seminarium "Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje", prowadzący prof. Patric Bateson, 9 marca 2014. Podczas seminarium poruszono etyczne kwestie szeroko rozumianego dobrostanu zwierząt w świetle aktualnie prowadzonej hodowli psów.
Seminarium " Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów", prowadzący prof. Patric Bateson, 8 marca 2014. Podczas seminarium poruszono etologię kota, jego rozwój społeczny i epigenetyczny.
Rok 2013
Webinarium ASPCA "Canine Behaviour And Acoustic", Prowadzący Dr. Patricia McConnell, 12 Września 2013. Podczas Webinarium Omówiono Wpływ Dźwięków Na Zachowanie Psa, Jak Wykorzystać Dźwięki W Procesie Szkolenia I Komunikacji Z Psem. Poruszono Marginalizowany Wpływ Dźwięków Na Psy Przebywające W Schronisku Dla Zwierząt Oraz Sposoby Na Redukcję Stresu.
Wykład "Wpływ Hormonów Płciowych Na Problemy Behawioralne Psów I Kotów", Prowadzący Prof. Peter Neville, COAPE Wielka Brytania, 25 Maja 2013 r. Podczas Wykładu Omówiono Wpływ Hormonów Płciowych Na Zachowanie Psów I Kotów, Zastosowanie Regulacji Hormonalnej Podczas Prowadzenia Terapii Behawioralnej Zwierząt Towarzyszących.
Seminarium Z Prof. Adamem Miklosim "Co Wiemy O Psach?", 22-23 Luty 2013, Prowadzący Prof. Adam Miklosi (Uniwersytet Eotvos W Budapeszczcie). Podczas Seminarium Zostały Przedstawione Wyniki Badań Naukowych, Będących Próbą Odpowiedzi Na Zagadnienia Z Zakresu Zdolności Poznawczych Psów: Co Nowego Wiemy O Komunikacji Psów, Jak Mądre Są Psy, Zadziwiający Świat Psich Zmysłów, Osobowość Psów. Poruszono Także Temat Teorii Dominacji W Świetle Badań Naukowych Na Temat Zachowania Psów. 
Rok 2012
Kurs Dyplomowy COAPE "Advanced Diploma In The Practical Aspects Of Companion Animal Behaviour And Training", COAPE Polska, Październik 2011 - Wrzesień 2012 r., Nadający Kwalifikacje Behawiorysty Zwierzęcego Na Licencji Centre Of Applied Pet Ethology (DipCABT), Akredytowany Przez  National Open College Network (NOCN), Wielka Brytania. Na Kursie Nabyłam Kwalifikacje Posługiwania Się Naukową Techniką EMRA, Bazującą Na Umiejętności Oceny Emocji, Nastroju I Systemu Wzmocnień, Co Umożliwia Wyjaśnienie Psychologicznych I Fizjologicznych Podstaw Zachowania Zwierzęcia I Pozwala Na Zastosowanie Terapii Modyfikacji Zachowania.
IV Sympozjum Medycyny Kotów, 29 Września 2012, Wykładowcy Sheila Wills, Sarah Heath, Clementine Jean-Philippe, Organizator International Society Of Feline Medicine I Nestle Purina. Omówiono Problemy Behawioralne Kotów, Ich Zachowania Pokarmowe Oraz Zasady Prowadzenia Lecznicy Przyjaznej Kotom.
Rok 2011
Kurs Opiekuna Zwierząt "Petsitter", Luty - Kwiecień 2011, Licencja Centre Of Applied Pet Ethology, Polska. Część Pierwsza Obejmowała Zagadnienia Z Opieki Nad Psem, Część Druga Opieki Nad Kotem I Innymi Zwierzętami, Część Trzecia Moduł Pierwszej Pomocy W Nagłych Wypadkach Oraz Zasady I Organizację Pracy Petsittera.
Rok 2010
Wykład Kynologiczny "O Byciu Dobrym Przewodnikiem Psa", 2 Lipca 2010 R., Prowadzący Raili Halme. Wykład Obejmował Szeroko Rozumianą Współpracę Z Psem, W Oparciu O Wzajemny Szacunek. Omówiono Zasady Wychowania Szczeniąt, Postępowania Z Psem Podczas Codziennego Zycia I Ćwiczeń Szkoleniowych.
Seminarium Dogfrisbee "Latająca Akademia Dog Chow", 14-15.04.2010 R., Prowadzący Dariusz Radomski. Seminarium Obejmowało Pracę W Zakresie Nauki I Doskonalenia Technik Rzutowych, W Tym Korygowane Błędów, A Takze Pracę Z Psem Nad Prawidłowym Aportem I Motywacją.
Rok 2009
Kurs Instruktorski, Marzec - Październik 2009 R., Prowadzący Inki Sjösten. Kurs Przeznaczony Był Dla Osób Mających Doświadczenie W Pracy Z Psami. Swoim Zakresem Tematycznym, Poświadczonym Ukończeniem Egzaminu Obejmował Pracę Z Psami Metodą Obrazu Pamięciowego (MOP), A Także Kompetencji W Zakresie:  Posłuszeństwa Ogólnego Wraz Z Pedagogiką Pracy Z Grupą, Posłuszeństwa Sportowego - Obedience 0 (Wg. Obowiązujących Regulaminów), Tropienia I Szukania Przedmiotów (Tropienie, Raportowanie, Szukanie Zaginionych Przedmiotów I Ludzi, Aport), Rozwiązywanie Problemów, Praca Indywidualna.
Zaawansowany Kurs Trenerski Z Zakresu Zaawansowanych Technik Szkoleniowych "Doskonalenie Warsztatu Trenerskiego", Październik 2008 - Luty 2009 r., Prowadzący: Jacek Gałuszka, Ewelina Włodarczyk, Agata Woźniak, Beata Kulisiewicz, Ewa Dąbrowska, Robert Drozda I Marcin Matuszak. Kurs Przeznaczony Był Dla Osób, Które Na Co Dzień Pracują Jako Trenerzy Psów I Których Celem Jest Dalsze Doskonalenie Swoich Umiejętności Trenerskich W Oparciu O Różne Metody Pracy Z Psem.
Rok 2008
Spotkanie Trenerskie, Lipiec 2008 R, Prowadzący: Jacek Gałuszka, Andrzej Kłosiński. Spotkanie Miało Na Celu Wymianę Poglądów Pomiędzy Trenerami Oraz Wzbogacanie Doświadczeń Podczas Wspólnej Pracy Z Psami. Wybrane Zagadnienia Zakres Kursu: Ocena Charakteru Psa, Sygnały Komunikacyjne Psów, Kary I Nagrody W Wychowaniu Psa, Stres, Jego Objawy I Skutki, Zaburzenia Zachowania U Psów Oraz Terapia Behawioralna.
Seminarium Inki Sjösten, 12-13 Kwietnia 2008, Prowadzący Inki Sjösten. Seminarium Miało Na Celu Przybliżenie Metod Pracy Inki Sjosten, Tym Bardziej Cennych, Że W Pracy Ze Swoimi Psami Osiąga Na Zawodach Czołowe Lokaty. Inki Podzieliła Się Swoimi Poglądami, Przedstawiła Szwedzki System Szkolenia Psów Oraz Swoją Autorską Metodę Motywowania, Nagradzania Psa I Wzmacniania Więzi Z Czworonogiem - Czterolistną Koniczynkę.
Rok 2007
Seminarium Kynologiczne "Ratunku, Nie Daję Rady!" Poświęcone Pracy Z Psami Problemowymi, 27-28 Październik 2007 R., Prowadzący Sheila Harper. Podczas Seminarium Sheila Harper Omówiła Problematyczne Zachowania Psów, Uwzględniając Podłoże Fizjologiczne Oraz  Przyczyny Zewnętrzne, Wpływające Na Podwyższenie Poziomu Stresu U Psa. Rozważała Sposoby Minimalizowania Zachowań Problemowych Poprzez Utrzymanie Równowagi Pomiędzy Zajęciami Psa, Jego Odpoczynkiem, A Ilością I Jakością Docierających Bodźców.

Kwalifikacje: Tytuł
bottom of page